ประเมินผลงานเชิงประจักษ์และสภาพจริง โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้รับการเข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์และสภาพจริงของโรงเรียน การประกวดโรงเรียนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๓(Zero waste school) จากคณะกรรมการ โดยมี
นายอนันต์ มงคลเดช ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น