1 ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติลูกเสือไทย 111 ปี

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยทอง นำโดย น […]

Continue Reading

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Continue Reading

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนว […]

Continue Reading