รางวัล ปีการศึกษา 2562

1.เหรียญทอง การแข่งขันน้ำพริกเครื่องเคียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.เหรียญทอง การแข่งขันอาหารคาวหวาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.เหรียญทองการรัองเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6.เหรียญทองการแข่งขันน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับประถมศึกษา
7.เหรียญเงินการร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.เหรียญเงินการแข่งขันคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมตอนต้น
9. เหรียญเงินการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10 เหรียญเงินการประกวดละครประวัติศาสตร์
11 เหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12.เหรียญทองแดงการจัดถาดสวนแบบชื้น ระดับประถมศึกษา (ld)