ประเมินผลงานเชิงประจักษ์และสภาพจริง โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้รับก […]

Continue Reading

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้รับก […]

Continue Reading

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางจีรนันท์ สุทธิโคตร ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading