ประเพณีผีตาโขน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทองและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง พร้อมทั้งนักเรียนได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีงานผีตาโขน ประจำปี2565 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน 2565 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 ประเพณีผีตาโขน ถือเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่ หรือที่เรียกว่า “งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ตรงกับเดือน 7 จัดขึ้น ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์มหาชาติประจำปีกับพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้าย กล่าวกันว่า…การแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่า กลับสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง เรียกกันว่า “ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน” จนกลายมาเป็น “ผีตาโขน” อย่างในปัจจุบัน