วันพุธ, มิถุนายน 07, 2023
139664
S__21348362
c5b_11
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีผีตาโขน

  เทศกาลผีตาโขน นับเป็นอีกหนึ่งงานประเพณียิ่งใหญ่ของอำเ […]

1 ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติลูกเสือไทย 111 ปี

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินผลงานเชิงประจักษ์และสภาพจริง โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

แนะนำผู้บริหาร