ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1042520163
รหัส Smis 8 หลัก :  42010194
รหัส Obec 6 หลัก :  520163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านห้วยทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  HOUYTONG
ที่อยู่ :  หมู่ที่  3  บ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ :  042870173
โทรสาร :  –
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2491
อีเมล์ :  houytongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://hts.ac.th/
Facebook :  โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. ลย3
กลุ่มโรงเรียน :  –
อปท. :  โพนสูง
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  17 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 21:55:17 น.)